VESTJYSK MODELBANEKLUB

KONTAKT VMBK

Hvis du kunne tænke dig at besøge VESTJYSK MODELBANEKLUB, blive medlem, eller henvende dig til os af andre årsager, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen ved at ringe til formand Henrik Kokholm på tlf.: 4027 9268, eller ved at sende os en e-mail på: vmbk@vmbk.dk

Vi vil meget gerne have dit besøg, men for at sikre at besøget ikke falder sammen med andre aktiviteter, er det nødvendigt at det aftales med formanden eller én fra bestyrelsen.

Klubaftner afholdes normalt om torsdagen fra kl. 19:30, den 1. torsdag i måned-den er der køreaften. Vi holder ferie i Juli måned og klubben er lukket hvis tors-dagen rammer en helligdag.

Vestjysk Modelbaneklub • © 2015 HJJ