VESTJYSK MODELBANEKLUB

KLUBBENS HISTORIE

Historien tager sit udspring i påsken 1984, hvor to modelbaneinteresserede personer tilfældigt mødtes i Holstebro Hallen, det var en Fleischmann udstilling, der trak.

De to, Leif Becher og Flemming Hansen blev enige om, at der burde startes en modelbaneklub for Holstebro og omegn. Hans Jørgen Jørgensen fra Struer sluttede sig lidt senere til, og det første møde om en modelbaneklub blev holdt hos ham d. 9. maj 1984.

Efter et par artikler i Dagbladet og Holstebro Posten begyndte flere model- banefolk at melde sig, og den 2. november 1984 var der så stiftende generalforsamling i VESTJYSK MODELBANEKLUB hvor der blev tegnet 17 medlemsskaber, til posten som formand valgtes Leif Becher.

Det kneb med lokaler, klubbens medlemmer måtte derfor nøjes med at mødes i Idrætscenter Vest i Holstebro. Der blev snakket meget, og mange havde lokomotiver og vogne med som blev studeret med interesse, skala H0 eller N... hvad skulle man vælge?

VESTJYSK MODELBANEKLUB fik i 1985 lejet lokaler i Sønderport station, hvor der skulle køres i skala H0, medlemmerne gjorde selv det hele i stand, det viste sig desværre at lokalerne var for dårlige, for små og uisolerede til formålet, det var alt for dyrt at varme op. Hans Peter Lildballe havde efter en kontakt med Struer Kommune skaffet nye lokaler i kælderen under Struer Østre Skole, de fleste af Holstebro folkene ønskede imidlertid ikke at flytte til Struer med modelbanen.

Under generalforsamlingen d. 10. februar 1986 var der derfor enighed om at dele klubben i to, nemlig VESTJYSK MODELBANEKLUB som kører skala H0 1:87 og STRUER MODELBANEKLUB NORDVESTJYDEN som kører skala N 1:160.

22/9 1987 fik klubben tilbud fra Struer Kommune om leje af Hjerm Station. Det viste sig at Struer Kommune hellere ville lave den om til ungdomsklub.

Derefter fik klubben tilbud om loftlokaler på Hjerm skole, medlemmerne fandt ud af hvad der skulle til for at gøre loftet anvendeligt, kommunen ville betale det halve af udgifterne, medlemmerne kunne imidlertid selv sætte lokalerne i stand for det beløb kommunen tilbød, men så ville kommunen igen kun betale det halve af dét.

1/3 1991 lejede klubben et kælderlokale i Buris Kartoffelcentral der kun måtte opvarmes med el, der blev opsat en bimåler så klubben selv skulle betale for strømforbruget, der blev også etableret egen indgang til kælderen.

I okt. 1993 fik klubben en ny kontrakt med Holstebro Kommune der viste at der skulle betales et aconto beløb på 1500 kr. for el pr. kvartal og klubben blev også pålagt at støbe en trappe ned til indgangsdøren. Det var der ikke råd til, så kontrakten blev ikke underskrevet.

I december 1993 fik klubben en aftale med Knud Vigsø, der på det tidspunkt var direktør for VLTJ, om lån af loftlokaler på Lemvig station. der kunne frit rådes over lokalerne mod at medlemmerne selv sørgede for istandsættelsen, og der har klubben til huse den dag i dag. 

Vestjysk Modelbaneklub • © 2015 HJJ